โปรเวล นิวทริชั่น

ด้ใช้เวลาหลายปีในการค้นคว้า สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตด้านโภชนาการ เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงจากปัญหา หรือต้องการสารอาหารที่ดี สมดุล ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคหรือช่วยเสริมการป้องกัน เสริมสุขภาพตนเองจากสารอาหาร โปรเวลเป็นเครื่องดื่มแทนมื้ออาหาร ประกอบด้วยสารอาหารครบถ้วน ทั้งปริมาณและคุณภาพตรงตามความต้องการของแต่ละสภาวะของร่างกาย ยึดหลักการโภชนาการที่ดีในการแก้ปัญหาสุขภาพ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีเวลาดูแลตนเองเรื่องอาหาร หรือผู้ที่ทานอาหารปริมาณไม่เหมาะสม ไม่ถูกสุขอนามัย ไม่สมดุลพอเพียงกับความต้องการของร่างกาย ผู้มีร่างกายอ่อนเพลีย คนชรา ผู้ที่เบื่ออาหาร ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก ผู้ป่วยป่วยที่ต้องสารอาหารที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาปัญหาสุขภาพ เสริมต่อการรักษาตนเองทางการแพทย์ที่ดำเนินการอยู่

นอกจากนี้ โปรเวล ยังมีผลิตภัณฑ์ เวย์โปรตีน อาหารเสริมทั้งชนิดผง และแคปซูลอีกหลายชนิดให้เลือก

 

 

ข่าวสาร

กิจกรรม

Visitors: 170,490