เราทุกคนต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอันเกิดจากเชื้อโรคภายในตัวเองและรอบตัวเราอย่างเลี่ยงไม่ได้หากแต่ภูมิคุ้มกันของแต่ละคนที่มีแตกต่างกันได้ช่วยปกป้องคุ้มกันจากโรคภัยต่างๆเหล่านั้นได้เราจึงไม่เจ็บป่วยหรือรับผลกระทบอื่นใดจากเชื้อโรคเหล่านั้น 

แต่ในความเป็นจริงภูมิคุ้มกันของเรามิได้แข็งแกร่งตลอดเวลาแต่จะค่อยๆลดลงตามสภาพของร่างกายอายุและอาหารการกินที่ดำเนินอยู่คนที่ขาดการออกกำลังกายย่อมมีร่างกายที่อ่อนแอกว่าผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำภูมิคุ้มกันของคนชราย่อมถดถอยลดลงจากเมื่อตอนยังวัยหนุ่มสาวหรือการเลือกรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

เช่นของทอด มัน เค็ม ปิ้ง ย่าง ฯลฯจะลดภูมิคุ้มกันลงได้ที่สำคัญการรับประทานอาหารที่มีพิษที่คุ้นชินตามสถานที่ขายอาหารต่างๆทั่วไปซึ่งผู้ปรุงขายขาดสุขลักษณะที่ดีขาดจิตสำนึกคิดแต่กำไรไม่มีการล้างวัตถุดิบก่อนปรุงหรือสุขลักษณะของผู้ปรุงไม่เหมาะสม ฯลฯ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่างๆแก่ร่างกายตามมาไม่ช้าแน่นอน   

 

โปรเวล นิวทริชั่น

     ใช้เวลาหลายปีในการค้นคว้า สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพชีวิต ทางเลือกสำหรับผู้ต้องการเลี่ยงปัญหาการได้รับสารอาหารที่ไม่ดี ไม่สมดุล หรือหากต้องการสารอาหารที่ดี สมดุล ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรค ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายโดยหบักโภชนาการ 

      โปรเวลเป็นเครื่องดื่มแทนมื้ออาหาร มีสารอาหารครบทั้ง5หมู่ ทั้งปริมาณและคุณภาพตรงตามความต้องการของแต่ละสภาวะร่างกาย ยึดหลักการโภชนาการที่ถูกต้องสมดุลในการแก้ปัญหาสุขภาพ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีเวลาดูแลตนเองเรื่องอาหาร หรือผู้ที่ทานอาหารปริมาณไม่เหมาะสม ไม่ถูกสุขอนามัย ไม่สมดุลพอเพียงกับความต้องการของร่างกาย ผู้มีร่างกายอ่อนเพลีย คนชรา ผู้ที่เบื่ออาหาร ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก ผู้ป่วยป่วยที่ต้องสารอาหารที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมให้ได้ผลการรักษาในทางการแพทย์ปกติให้ได้ผลดี

นอกจากนี้ โปรเวล ยังมีผลิตภัณฑ์ เวย์โปรตีน อาหารเสริม และเยลลี่พร้อมทานสำหรับผู้มีปัญหากลืนลำบาก 

   
       
       

 

กิจกรรม ข่าวสาร โปรโมชั่น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ (contact for more information)

         

 

 

Visitors: 283,827