สินค้ากลุ่มเครื่องดื่มแทนมื้ออาหารโปรตีนจากพืช


เครื่องดื่มแทนมื้ออาหารสำเร็จรูปชนิดผงชงละลายพร้อมดื่ม มีสารอาหารครบถ้วนทั้ง 5หมู่ตามหลักโภชนาการ โดยเน้นโปรตีนออร์แกนิคจากพืช100% สารอาหารสมดุล มีวิตามินแร่ธาตุุ 29ชนิด มีสินค้า 2ชนิด
1. นูตร้าเวล พีพี สำหรับผู้ต้องการบำรุงสุขภาพทั่งไป ผู้สูงอายุ ที่ต้องการทานสารอาหารจากพืชเท่านั้น
2. พรีเดียเวล พีพี สำหรับผู้ที่มีปัญหาไตเสื่อมเรื้อรัง ระยะยังไม่ต้องฟอกหรือล้างไต และต้องการรับสารอาหารจากพืชเท่านั้น


 


  • Nutrawell PP 3-1.png
    นูตร้าเวล พีพี (Nutrawell PP) เป็นเครื่องดื่มแทนมื้ออาหารสำเร็จรูปชนิดผงชงละลายพร้อมดื่ม เครื่องหมายการค้าโปรเวล มีสารอาหารครบถ้วนทั้ง 5หมู่ตามหลักโภชนาการโดยเน้นโปรตีนออร์แกน...

  • Prediawell PP 2-1.png
    พรีเดียเวล พีพี เป็นเครื่องดื่มแทนมื้ออาหารสำเร็จรูปชนิดผงชงละลายพร้อมดื่ม เครื่องหมายการค้าโปรเวล มีสารอาหารครบถ้วนทั้ง 5หมู่ตามหลักโภชนาการโดยเน้นโปรตีนออร์แกนิคจากพืช10% ใยอาหา...

 


 

Visitors: 287,232