วีดีโอ

รวมวิดีโอผลิตภัณฑ์โปรเวล

(Prowell Video Collection)

เรื่อง (Topic) เรื่อง (Topic)
1. โปรเวล..ทำด้วยหัวใจ (Prowell...by heart) 6.12 min 2. สลิมเวล เสนอรายละเอียด (Slimwell Presentation) 12.56 min
3. นางฟ้าตกสวรรค์ (Fallen Angel)     5.17 min 4. สลิมเวล คุณสมบัติ (Slimwell Function) 3.12 min
5. สลิมเวล อิมแพค (Slimwell Impact) 5.31min 6. นูตร้าเวล (Nutrawell) 3.11min
7. นูตร้าเวล คุณสมบัติ (Nutrawell Function) 2.25min 8. นูตร้าเวล เหตุผลที่ผู้สูงอายุควรทาน (Nutrawell Impact) 4.28min
9. ไกลโคเวล คุณสมบัติ (Glycowell Function) 3.36min 10. ไกลโคเวล คุมน้ำตาลในเลือด (Glycowell Impact) 5.43min
11. บีมูนเวล คุณสมบัติ (Bmunewell Function) 3.33min 12. บีมูนเวล กระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Bmunewell Impact) 5.12min
13. พรีเดียเวล ฟังชั่น (Prediawell Function) 3.0min 14. พรีเดียเวล อิมแพค(Prediawell Impact) 5.52min
15. พรีเดียเวล(Prediawell) 3.0min 16. โพสเดียเวล คุณสมบัติ (Postdiawell Function) 3.15min
17. โพสเดียเวล อิมแพค (Postdiawell Impact) 4.57min 18. เรสพาเวล คุณสมบัติ (Respawell Function) 2.52min 
19. เรสพาเวล อิมแพค (Respawell Impact) 2.52min 

20. โปรแมกซ์ เวย์โปรตีน ( Instant Whey Protein) 1.57min

21. โปรแมกซ์ อิมแพค (ProMAX Impact)  3.29min

22. บีมูนเจล คุณสมบัติ (BmuneJel Function) 2.53min

23. บีมูนเจล อิมแพค (BmuneJel Impact) 1.30min 

24. บีมูนเจล โดยสวทช. (BmuneJel animation by NSTDA)  1.30min

25. อัลตร้ามอร์ (Altramore) 0.15min 

26. เบต้ากลูแคน (Betaglucan) 0.15min

27. มิ้ลค์แคล ดี (MilkCal D)  0.15min

28. แพล้นท์สเตอรอล (Plant Sterol)  0.15min

29. ทรูคอลลาเจน (TruCollagen)  0.15min

30. ทรูฟิต (TruFIT)  0.15min

31. ทรูฟอส (TruFOS)  0.15min

32. ทรูโอเมก3 (TruOmeg3)  0.15min

33.ไวต้ามอร์ เบค (Vitamore bac)  0.15min

34. โปรเวล ให้สุข (Prowell Giving Happiness) 4.30min

35. แก้วเชคโปรเวล (Prowell Shaking Glass) 1.17min

36. กระเป๋าเก็บอุณหภูมิโปรเวล (Prowell Bag) 4.12min
37. ที่ดึงยางขอบฝาแก้วโปรเวล (Prowell Silicone Remover) 5.23min  

 

 


 

1. โปรเวล..ทำด้วยหัวใจ (Prowell...by heart)

ผลิตภัณฑ์โปรเวลที่ทำด้วยใจ ด้วยความสุข (A brand made from our heart)

(6.12 min.)

2. สลิมเวล เสนอรายละเอียด (Slimwell Presentation)
แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์สลิมเวล โดยผ่านการสนทนาอย่างละเอียด (Slimwell in details)
12.56 min
3. นางฟ้าตกสวรรค์ (Fallen Angel)
แม้แต่นางฟ้า สลิมเวลก็ช่วยได้ (Even Falling Angel, Slimwell can help)
5.17 min

4. สลิมเวล คุณสมบัติ  (Slimwell Function)

แทนมื้ออาหารเพื่อลดน้ำหนักแบบมีสุขภาพ ( Meal Replacement for Weight Loss and Healthy)
3.12 min

5. สลิมเวล อิมแพค (Slimwell Impact)

การลดน้ำหนักโดยโภชนาการเป็นอย่างไร (How to get weight loss by nutrition?)

5.31 min

6. นูตร้าเวล (Nutrawell)
เครื่องดื่มสูตรมาตรฐาน เหมาะแก่ทุกเพศทุกวัย (Standard formula for everyone)
3.11 min

7. นูตร้าเวล คุณสมบัติ (Nutrawell Function)

เครื่องดื่มสำหรับผู้สูงอายุ (Aging Beverage)

2.25 min

8. นูตร้าเวล เหตุผลที่ผู้สูงอายุควรทาน (Nutrawell Impact)
เครื่องดื่มสูตรมาตรฐาน สารอาหารที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ  (Standard formula good for Aging)
4.28 min

9. ไกลโคเวล คุณสมบัติ (Glycowell Function)

เครื่องดื่มสำหรับควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Control Beverage)

3.36 min

10. ไกลโคเวล เพื่อผู้มีปัญหาน้ำตาลในเลือดสูง (Glycowell Impact)

ไกลโคเวลควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอย่างไร (Glycowell to control blood glucose)

5.43 min

11. บีมูนเวล คุณสมบัติ (Bmunewell Function)

เครื่องดื่มสำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกาย (Immunity Activating Beverage)

3.33 min

12. บีมูนเวล กระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Bmunewell Impact)

สารอาหารกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกาย (How nutrition can activate Immunity)

5.12 min

13. พรีเดียเวล ฟังชั่น (Prediawell Function)

อธิบายถึงคุณสมบัติของพรีเดียเวล (Introduce Prediawell quality)

(3.0 min.)

14. พรีเดียเวล อิมแพค (Prediawell Impact)

ปัญหาของผู้ป่วยโรคไตเสื่อมและพรีเดียเวล (Prediawell vs Chronic Kidney Disease)

(5.52 min.)

15. พรีเดียเวล (Prediawell)
เครื่องดื่มสารอาหารครบถ้วน สูตรโปรตีน 10% เกลือแร่ต่ำ (Beverage complete nutrition, 10%protein, low minerals)
3.00 min

16. โพสเดียเวล คุณสมบัติ (Postdiawell Function)

อธิบายถึงคุณสมบัติของพรีเดียเวล (Postdiawell quality)

3.15 min

17. โพสเดียเวล อิมแพค (Postdiawell Impact)

สารอาหารสำคัญมากหลังการฟอกไต (Nutrition is a must after dialysis)

4.57 min

18. เรสพาเวล คุณสมบัติ (Respawell Function)

สารอาหารสำหรับระบบทางเดินหายใจ (Nutrition for Respiratory system)

2.52 min

19. เรสพาเวล อิมแพค (Respawell Impact)

ปัญหาของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจอุดกลั้น และ เรสพาเวล (Respawell vs. COPD)

(4.34 min.)

20. โปรแมกซ์ เวย์โปรตีน (ProMAX Instant Whey Protein)

เวย์โปรตีนชนิดละลายง่าย คุณภาพดี มีประโยชน์ (Instant Whey Protein the Benefit)
1.57 min

21. โปรแมกซ์ อิมแพค (ProMAX Impact)

เวย์โปรตีนสำคัญกับการเพพาะกล้ามเนื้อและสุขภาพ (Important of Whey protein against muscle builder) 

(3.29 min.)

22. บีมูนเจล คุณสมบัติ (BmuneJel Function)

เยลลี่ที่ดีสำหรับสำหรับผู้สูงอายุ (Goog Jelly for Aging)

2.53min

23. บีมูนเจล อิมแพค (BmuneJel Impact)

เยลลี่พร้อมบริโภค นุ่ม ลื่น กลืนง่าย ไม่สำลัก (Ready to eat Jelly in soft flow and easy swallow) 

(5.14 min.)

24. บีมูนเจล โดยสวทช. (BmuneJel animation by NSTDA)

เยลลี่ผู้สูงอายุ หรือ ผู้มีปัญหาการกลืนลำบาก (Agoing & Dysphagia Jelly) 

(1.30 min.)

25. อัลตร้ามอร์  (Altramore)

เสริมอาหารต้านอนุมูลอิสระรวม ชนิดแคปซูล (Antioxidant Complex Supplement)

0.15 min

26. เบต้ากลูแคน (Betaglucan)

เสริมอาหารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ชนิดแคปซูล (Immunity Stimulator Supplement)

0.15 min

27. มิ้ลค์แคล ดี (MilkCal D)

เสริมอาหารป้องกันกระดูกพรุน ชนิดแคปซูล (Bone Building Supplement)

0.15 min

28. แพล้นท์สเตอรอล (Plant Sterol)

เสริมอาหารลดคอเลสเตอรอล ชนิดแคปซูล (Cholesterol Reducer Supplement)

0.15 min

29. ทรูคอลลาเจน (TruCollagen)

เสริมอาหารเพื่อสุขภาพผิว ชนิดแคปซูล (Skin Complex Supplement)

0.15 min

30. ทรูฟิต (TruFIT)

เสริมอาหารลดไขมันเพิ่มพลังงาน ชนิดแคปซูล (Less Fat-Boost Energy Supplement)

0.15 min

31. ทรูฟอส (TruFOS)

เสริมอาหารพรีไบโอติกไฟเบอร์เพื่อสุขภาพลำไส้ ชนิดแคปซูล (Prebiotic Fiber for intestine health Supplement)

0.15 min

32. ทรูโอเมก3 (TruOmeg3)

เสริมอาหารลดไตรกลีเซอร์ไรด์และการอักเสบ ชนิดแคปซูล (Decrease Triglyceride and Inflammation Supplement)

0.15 min

33. ไวต้ามอร์ เบค (Vitamore bac)

เสริมอาหารวิตามินรวม ชนิดแคปซูล (Vitamin Complex Supplement)

0.15 min

34. โปรเวล ให้สุข (Prowell Giving Happiness)
ความไพเราะของบทเพลงโปรเวล เพื่อชีวิตที่สดใส สุขภาพที่แข็งแรง ทั้งครอบครัว
4.30 min
35. แก้วเชคโปรเวล (Prowell Shaking Glass)
สาธิตวิธีการใช้แก้วผสมฝาล็อกสำหรับผลิตภัณฑ์โปรเวล
1.17 min
36. กระเป๋าเก็บอุณหภูมิโปรเวล (Prowell Bag)
คุณสมบัติของกระเป๋าเก็บความรัอนโปรเวล
4.12 min
37. ที่ดึงยางขอบฝาแก้วโปรเวล (Prowell Silicone Remover)
สาธิตวิธีการใช้ที่ดึงขอบยางฝาแก้วเชคโปรเวลโปรเวล
5.23 min
Visitors: 201,962