วีดีโอ

รวมวิดีโอผลิตภัณฑ์โปรเวล (Prowell Video Collection)

 

No. เรื่อง (Title) เวลา/Time (นาที/min)   No. เรื่อง (Title) เวลา/Time (นาที/min)
ถ้าโปรเวลเป็นคน ๆหนึ่ง...EP1    (Suppose Prowell is a person EP1)     2 ถ้าโปรเวลเป็นคน ๆหนึ่ง...EP2    (Suppose Prowell is a person EP2)  
3 ถ้าโปรเวลเป็นคน ๆหนึ่ง...EP3    (Suppose Prowell is a person EP3)     4 โปรเวล..ทำด้วยหัวใจ (Prowell...by heart) 6.12 
5 สลิมเวล เสนอรายละเอียด (Slimwell Presentation)
 12.56   6 นางฟ้าตกสวรรค์ (Fallen Angel)
5.17 
7 สลิมเวล คุณสมบัติ (Slimwell Function)
 3.12   8 สลิมเวล อิมแพค (Slimwell Impact)
5.31 
9 นูตร้าเวล (Nutrawell)
 3.11   10 นูตร้าเวล คุณสมบัติ (Nutrawell Function)
2.25 
11 นูตร้าเวล เหตุผลที่ผู้สูงอายุควรทาน (Nutrawell Impact)
4.28    12 ไกลโคเวล คุณสมบัติ (Glycowell Function)
 3.36
13 ไกลโคเวล คุมน้ำตาลในเลือด (Glycowell Impact)  5.43   14 บีมูนเวล คุณสมบัติ (Bmunewell Function)
 3.33
15 บีมูนเวล กระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Bmunewell Impact)
5.12    16 พรีเดียเวล ฟังชั่น (Prediawell Function)
3.0 
17 พรีเดียเวล อิมแพค(Prediawell Impact) 5.52    18 พรีเดียเวล(Prediawell)  3.0
19 โพสเดียเวล คุณสมบัติ (Postdiawell Function)
 3.15   20 โพสเดียเวล อิมแพค (Postdiawell Impact)  4.57
21 เรสพาเวล คุณสมบัติ (Respawell Function) 2.52    22 เรสพาเวล อิมแพค (Respawell Impact) 2.52 
23 โปรแมกซ์ เวย์โปรตีน ( Instant Whey Protein)
1.57    24 โปรแมกซ์ อิมแพค (ProMAX Impact) 3.29 
25 บีมูนเจล คุณสมบัติ (BmuneJel Function)
2.53    26 บีมูนเจล อิมแพค (BmuneJel Impact) 1.30 
27 บีมูนเจล โดยสวทช. (BmuneJel animation by NSTDA)
1.30    28 บีมูนเจล แนะนำแบบง่ายๆ (BmuneJel sub_E)
1.26 
29 โปรเวล ให้สุข (Prowell Giving Happiness)  4.30   30    
             
อาหารเสริม (Food Supplement)
1 อัลตร้ามอร์ (Altramore)  0.15    2 เบต้ากลูแคน (Betaglucan)
0.15 
3 มิ้ลค์แคล ดี (MilkCal D) 0.15    4 แพล้นท์สเตอรอล (Plant Sterol) 0.15  
5 ทรูคอลลาเจน (TruCollagen)   0.15    6 ทรูฟิต (TruFIT)  0.15  
7 ทรูฟอส (TruFOS) 0.15     8 ทรูโอเมก3 (TruOmeg3) 0.15  
9 ไวต้ามอร์ เบค (Vitamore bac)   0.15         
             
ส่วนประกอบ (Accessary) 
1 แก้วเชคโปรเวล (Prowell Shaking Glass) 1.17min 1.17   2 กระเป๋าเก็บอุณหภูมิโปรเวล (Prowell Bag)
4.12
3 ที่ดึงยางขอบฝาแก้วโปรเวล (Prowell Silicone Remover)
5.23        
             

 

1. ถ้าโปรเวล..เป็นคน ๆหนึ่ง (Suppose Prowell is a person?)

      คุณโปรเวล...จะเป็นคนอย่างไร?

       1.26 min.

2. โปรเวล..ทำด้วยหัวใจ (Prowell...by heart)

ผลิตภัณฑ์โปรเวลที่ทำด้วยใจ ด้วยความสุข (A brand made from our heart)

(6.12 min.)

3. สลิมเวล เสนอรายละเอียด (Slimwell Presentation)
แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์สลิมเวล โดยผ่านการสนทนาอย่างละเอียด (Slimwell in details)
12.56 min
4. นางฟ้าตกสวรรค์ (Fallen Angel)
แม้แต่นางฟ้า สลิมเวลก็ช่วยได้ (Even Falling Angel, Slimwell can help)
5.17 min

5. สลิมเวล คุณสมบัติ  (Slimwell Function)

แทนมื้ออาหารเพื่อลดน้ำหนักแบบมีสุขภาพ ( Meal Replacement for Weight Loss and Healthy)
3.12 min

6.การลดน้ำหนักโดยโภชนาการเป็นอย่างไร (How to get weight loss by nutrition?)

5.31 min

7. นูตร้าเวล (Nutrawell)
เครื่องดื่มสูตรมาตรฐาน เหมาะแก่ทุกเพศทุกวัย (Standard formula for everyone)
3.11 min

8. นูตร้าเวล คุณสมบัติ (Nutrawell Function)

เครื่องดื่มสำหรับผู้สูงอายุ (Aging Beverage)

2.25 min

9. นูตร้าเวล เหตุผลที่ผู้สูงอายุควรทาน (Nutrawell Impact)
เครื่องดื่มสูตรมาตรฐาน สารอาหารที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ  (Standard formula good for Aging)
4.28 min

10. ไกลโคเวล คุณสมบัติ (Glycowell Function)

เครื่องดื่มสำหรับควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Control Beverage)

3.36 min

11. ไกลโคเวล เพื่อผู้มีปัญหาน้ำตาลในเลือดสูง (Glycowell Impact)

ไกลโคเวลควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอย่างไร (Glycowell to control blood glucose)

5.43 min

12. บีมูนเวล คุณสมบัติ (Bmunewell Function)

เครื่องดื่มสำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกาย (Immunity Activating Beverage)

3.33 min

13. บีมูนเวล กระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Bmunewell Impact)

สารอาหารกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกาย (How nutrition can activate Immunity)

5.12 min

14. พรีเดียเวล ฟังชั่น (Prediawell Function)

อธิบายถึงคุณสมบัติของพรีเดียเวล (Introduce Prediawell quality)

(3.0 min.)

15. พรีเดียเวล อิมแพค (Prediawell Impact)

ปัญหาของผู้ป่วยโรคไตเสื่อมและพรีเดียเวล (Prediawell vs Chronic Kidney Disease)

(5.52 min.)

16. พรีเดียเวล (Prediawell)
เครื่องดื่มสารอาหารครบถ้วน สูตรโปรตีน 10% เกลือแร่ต่ำ (Beverage complete nutrition, 10%protein, low minerals)
3.00 min

17. โพสเดียเวล คุณสมบัติ (Postdiawell Function)

อธิบายถึงคุณสมบัติของพรีเดียเวล (Postdiawell quality)

3.15 min

18. โพสเดียเวล อิมแพค (Postdiawell Impact)

สารอาหารสำคัญมากหลังการฟอกไต (Nutrition is a must after dialysis)

4.57 min

19. เรสพาเวล คุณสมบัติ (Respawell Function)

สารอาหารสำหรับระบบทางเดินหายใจ (Nutrition for Respiratory system)

2.52 min

20. เรสพาเวล อิมแพค (Respawell Impact)

ปัญหาของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจอุดกลั้น และ เรสพาเวล (Respawell vs. COPD)

(4.34 min.)

21. โปรแมกซ์ เวย์โปรตีน (ProMAX Instant Whey Protein)

เวย์โปรตีนชนิดละลายง่าย คุณภาพดี มีประโยชน์ (Instant Whey Protein the Benefit)
1.57 min

22. โปรแมกซ์ อิมแพค (ProMAX Impact)

เวย์โปรตีนสำคัญกับการเพพาะกล้ามเนื้อและสุขภาพ (Important of Whey protein against muscle builder) 

(3.29 min.)

23. บีมูนเจล คุณสมบัติ (BmuneJel Function)

เยลลี่ที่ดีสำหรับสำหรับผู้สูงอายุ (Goog Jelly for Aging)

2.53min

24. บีมูนเจล อิมแพค (BmuneJel Impact)

เยลลี่พร้อมบริโภค นุ่ม ลื่น กลืนง่าย ไม่สำลัก (Ready to eat Jelly in soft flow and easy swallow) 

(5.14 min.)

25. บีมูนเจล โดยสวทช. (BmuneJel animation by NSTDA)

เยลลี่ผู้สูงอายุ หรือ ผู้มีปัญหาการกลืนลำบาก (Agoing & Dysphagia Jelly) 

(1.30 min.)

26. อัลตร้ามอร์  (Altramore)

เสริมอาหารต้านอนุมูลอิสระรวม ชนิดแคปซูล (Antioxidant Complex Supplement)

0.15 min

27. เบต้ากลูแคน (Betaglucan)

เสริมอาหารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ชนิดแคปซูล (Immunity Stimulator Supplement)

0.15 min

28. มิ้ลค์แคล ดี (MilkCal D)

เสริมอาหารป้องกันกระดูกพรุน ชนิดแคปซูล (Bone Building Supplement)

0.15 min

29. แพล้นท์สเตอรอล (Plant Sterol)

เสริมอาหารลดคอเลสเตอรอล ชนิดแคปซูล (Cholesterol Reducer Supplement)

0.15 min

30. ทรูคอลลาเจน (TruCollagen)

เสริมอาหารเพื่อสุขภาพผิว ชนิดแคปซูล (Skin Complex Supplement)

0.15 min

31. ทรูฟิต (TruFIT)

เสริมอาหารลดไขมันเพิ่มพลังงาน ชนิดแคปซูล (Less Fat-Boost Energy Supplement)

0.15 min

32. ทรูฟอส (TruFOS)

เสริมอาหารพรีไบโอติกไฟเบอร์เพื่อสุขภาพลำไส้ ชนิดแคปซูล (Prebiotic Fiber for intestine health Supplement)

0.15 min

33. ทรูโอเมก3 (TruOmeg3)

เสริมอาหารลดไตรกลีเซอร์ไรด์และการอักเสบ ชนิดแคปซูล (Decrease Triglyceride and Inflammation Supplement)

0.15 min

34. ไวต้ามอร์ เบค (Vitamore bac)

เสริมอาหารวิตามินรวม ชนิดแคปซูล (Vitamin Complex Supplement)

0.15 min

35. โปรเวล ให้สุข (Prowell Giving Happiness)
ความไพเราะของบทเพลงโปรเวล เพื่อชีวิตที่สดใส สุขภาพที่แข็งแรง ทั้งครอบครัว
4.30 min
36. แก้วเชคโปรเวล (Prowell Shaking Glass)
สาธิตวิธีการใช้แก้วผสมฝาล็อกสำหรับผลิตภัณฑ์โปรเวล
1.17 min
37. กระเป๋าเก็บอุณหภูมิโปรเวล (Prowell Bag)
คุณสมบัติของกระเป๋าเก็บความรัอนโปรเวล
4.12 min
38. ที่ดึงยางขอบฝาแก้วโปรเวล (Prowell Silicone Remover)
สาธิตวิธีการใช้ที่ดึงขอบยางฝาแก้วเชคโปรเวลโปรเวล
5.23 min

39. บีมูนเจล ส่งเสริม (BmuneJel_sub E)

แนะนำบีมูนเจล  ในแบบเข้าใจง่าย ๆ

1.26 min.

Visitors: 283,821