สินค้ากลุ่มอาหารทานแทนมื้ออาหาร

กลุ่มเครื่องดื่มแทนมื้ออาหาร เพื่อสุขภาพ (Meal Replacement for Health)

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโปรเวลทั้งหมดเป็นเครื่องดื่มประเภทผงชงดื่ม ใช้หลักการโภชนาการ แต่ละสูตรให้สารอาหารคล้ายคลึงกัน มีสารอาหารครบถ้วนทั้ง 5หมู่  ถูกคำนวนให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมสมดุลต่างๆกันไปตามสภาวะต่างๆของผู้ป่วยช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และมีสารเสริมอาหารหลายชนิดที่ช่วยป้องกัน บำรุง และบรรเทา ปัญหาต่างๆของร่างกาย ช่วยเสริมในการรักษาตามปกติทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์โปรเวลไม่ใช่ยา ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงใดๆต่อร่างกาย ไม่มีการเติมน้ำตาลในสูตร ไม่มีน้ำตาลแลคโตส ไม่มีโปรตีนกลูเตนท์ ที่ก่อให้เกิดอาการแพ้


สามารถแบ่งออกเป็น 6 ชนิด ดังนี้

 

ผู้สูงอายุ 

(Aging)

นูตร้าเวล(Nutrawell) เพื่อผู้สูงอายุ และผู้รักสุขภาพทั่วไป เป็นของฝากเยี่ยมไข้ หรือให้ญาติผู้ใหญ่ ถวายพระ โดยมีสารอาหารที่ช่วยชะลอวัย ชะลอปัญหาที่ผู้สูงอายุมักประสบ เช่น กระดูกเปราะบาง ไขมันในเลือดสูง ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ ช่วยการขับถ่าย เสริมระบบภูมิต้านทานร่างกาย เป็นต้น มีรสข้าวโพด

ผู้ป่วยเบาหวาน (Diabetes)

ไกลโคเวล(Glycowell) เพื่อผู้เป็นเบาหวาน มีสารอาหารที่ช่วยเสริมสุขภาพของตับอ่อน ช่วยเสริมการทำงานของอินซูลิน และมีสารอาหารที่ช่วยป้องกันสภาวะแทรกซ้อนอันเกิดจากเบาหวานที่อาจลามไปสู่อวัยวะส่วนอื่นๆ เช่น ไต เป็นต้น        มีรสข้าวโพด

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ระยะยังไม่ฟอก

(Chronic Kidney Disease)

พรีเดียเวล(Prediawell) เพื่อผู้เป็นโรคไตเรื้อรัง ระยะที่ยังไม่ต้องฟอกไต โดยมีสารอาหารช่วยบำรุง เสริมประสิทธิภาพและลดการทำงานหนักของไต ช่วยชะลอภาวะไตเสื่อมลงไม่ให้ลามเข้าสู่ภาวะต้องฟอกไตด้วยเครื่องฟอก(ระยะสุดท้าย) และยังมีสารอาหารที่ช่วยป้องกันสภาวะแทรกซ้อนไปสู่อวัยวะอื่นๆ มีรสข้าวโพด

ผู้ป่วยโรคไตระยะฟอกไต
(Kidney Dialysis Stage) 

โพสเดียเวล(Postdiawell) เพื่อผู้เป็นโรคไตเสื่อมระยะสุดท้าย ต้องเข้ารับการบำบัดด้วยการฟอกไต มีระดับสารอาหารที่เหมาะกับระยะนี้ ช่วยลดภาระต่อไต และชะลอสภาวะไตล้มเหลว ป้องกันปัญหาสภาวะแทรกซ้อนไปสู่อวัยวะอื่นๆ มีรสข้าวโพด

ผู้ที่ต้องการเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย

(Immune System Stimulating)

บีมูนเวล(Bmunewell) เพื่อกระตุ้นภูมิต้านทาน และความสามารถของร่างกายในการต่อสู้กับโรค เพิ่มความสามารถร่างกายในการบำบัดโรค เช่น ผู้สูงอายุ มะเร็ง เอดส์ SLE ผู้ประสบอุบัติเหตุเสียเลือดมาก การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดใหญ่  โดยมีสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นและเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายหลายชนิด

ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจอุดกลั้น
(COPD.)

เรสพาเวล(Respawell) เพื่อผู้มีปัญหาของระบบการหายใจ โดยเฉพาะปอด โดยมีสารอาหารที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพของปอด ลดการทำงานของปอดลง ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ และเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้ปอด เหมาะแก่ผู้เป็นโรคปอด ถุงลมโป่งพอง หอบหืด เป็นต้น มีรสข้าวโพด

 

 

 

 

 

Visitors: 11,943