ศูนย์โภชนโปรเวล

ศูนย์โภชนโปรเวล 

แผนกบริการให้คำปรึกษา โดยพยาบาล และ นักวิทยาศาสตร์การอาหาร ให้ข้อมูลแก่ลูกค้า และผู้สนใจในผลิตภัณฑ์โปรเวล ได้แก่

  • การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการ ราคา และโปรโมชั่นของบริษัท
  • ให้คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับอาการทางสุขภาพ เน้นทางโภชนาการ
  • ให้บริการจัดการ แนะนำ รับคำสั่งซื้อ การชำระเงิน และแจ้งการจัดส่ง

แผนที่โรงงานผลิตอาหาร และ ศูนย์โภชนโปรเวล

Link GPS map : https://goo.gl/maps/1ttmVPp46XQpSgiQA 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 242,835