เบต้ากลูแคน - บทย่อ

   เบต้ากลูแคน

(Betaglucan)

สารอาหารกลุ่มโพลีแซคคาร์ไรด์ สกัดได้จากยีสต์ มีผลวิจัยรับรองว่าช่วยลดอาการติดเชื้อของระบบภูมิคุ้มกันโดยรวโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบทางเดินหายใจ ลดความรุนแรงของอาการต่างๆ ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้นเมื่อไม่สบาย 

เมื่อร่างกายได้รับเบต้า-กลูแคนจะถูกย่อยและดูดซึมในลำไส้เล็กเข้าสู่เม็ดเลือดขาว และกระจายไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกาย รับประทานเป็นประจำเบต้า-กลูแคนนี้จะกระตุ้นให้เซลล์อื่นๆในระบบภูมิคุ้มกันพร้อมที่จะกำจัดเชื้อโรคส่งผลให้มีการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้น

 
    วิธีรับประทาน :  ตักผสมลงในอาหารรสคาวประมาณ1/4ช้อนชา(0.44กรัม) วันละ 1 ครั้ง

ขนาดบรรจุ : บรรจุในขวดขนาด 20 กรัมและบรรจุขวดลงในกล่องกระดาษฝาเปิดได้อีก1ชั้น

 
            

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 201,963