ชุดของขวัญ เยี่ยมไข้

ชุดของขวัญ จากใจ โปรเวล 

- ชุดของขวัญสำหรับสุขภาพที่ดีของบุคคลที่รัก ชุดของเยี่ยมไข้ที่ดีกว่าแบบเดิมๆ สำหรับส่งเสริมสุขภาพของบุคคลที่ท่านรัก

- แสดงถึงความใส่ใจ และห่วงใยของผู้ให้ที่มีต่อผู้รับ เพื่อให้ผู้รับ "มีสุขภาพดี มีความสุข มีชีวิตยืนยาว"

- เลือกชุดของขวัญจากใจให้เหมาะสมกับผู้รับ แสดงถึงความตั้งใจ ห่วงใย อย่างจริงใจจากผู้ให้ 

   “รับประทานยาให้ถูกโรค ปรึกษาแพทย์ รับประทานอาหารให้ถูกโรค เลือกของขวัญอัจฉริยะจากโปรเวล” 

- พิเศษสำหรับสมาชิกบัตร โปรเวล ส่วนลดสุงสุดถึง 20% 

- ชุดของฝาก ของเยี่ยม โปรเวล ประกอบด้วย สินค้าโปรเวล + กระเป๋ารักษาอุณหภูมิ + แก้วเช๊คเนื้อหนา  (ยกเว้นสินค้าสลิมเวล ไม่มีแก้วเช็คให้)

    มีของขวัญ ของฝาก ของเยี่ยมไข้ 7 แบบให้เลือก ดังนี้


 

ชุดของฝากโปรเวล รายละเอียด ราคา/ชุด (บาท)

     ชุดของฝากนูตร้าเวล (Nutrawell Set)  ประกอบด้วย  
     1. นูตร้าเวล  1กระป๋อง  
     2. กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ  1ใบ   
     3. แก้วเช็ค  1ใบ  
  
2,475
     ชุดของฝากไกลโคเวล (Glycowell Set) ประกอบด้วย  
     1. ไกลโคเวล  1กระป๋อง  
     2. กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ  1ใบ   
     3. แก้วเช็ค  1ใบ  
  
2,575
     ชุดของฝากบีมูนเวล (Bmunewell Set) ประกอบด้วย  
     1. บีมูนเวล  1กระป๋อง  
     2. กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ  1ใบ   
     3. แก้วเช็ค  1ใบ  
  
2,775
       ชุดของฝากพรีเดียเวล (Prediawell Set)  ประกอบด้วย  
     1. พรีเดียเวล  1กระป๋อง  
     2. กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ  1ใบ   
     3. แก้วเช็ค  1ใบ  
  
 3,975
    ชุดของฝากโพสเดียเวล (Postdiawell Set) ประกอบด้วย  
     1. โพสเดียเวล  1กระป๋อง  
     2. กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ  1ใบ   
     3. แก้วเช็ค  1ใบ  
  
3,975
    ชุดของฝากเรสพาเวล (Respawell Set)  ประกอบด้วย  
     1. เรสพาเวล  1กระป๋อง  
     2. กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ  1ใบ   
     3. แก้วเช็ค  1ใบ  
  
2,775

    ชุดของฝากสลิมเวล (Slimwell Set)  ประกอบด้วย  
     1. สลิมเวล  1กล่อง (14ซอง)  
     2. กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ  1ใบ 

     (กรุณาระบุรสชาติที่ต้องการเมื่อสั่งสินค้ากับผู้ขาย)

4,680

               

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 178,752