ชุดของขวัญ เยี่ยมไข้

ชุดของขวัญ อัจฉริยะ จากโปรเวล

- ชุดของขวัญสำหรับสุขภาพที่ดีของบุคคลที่รัก ชุดของเยี่ยมไข้ที่ดีกว่าแบบเดิมๆสำหรับส่งเสริมสุขภาพของผู้ที่ท่านรัก

- แสดงถึงความใส่ใจ และห่วงใยของผู้ให้ที่มีต่อผู้รับ เพื่อให้ผู้รับ "มีสุขภาพดี มีความสุข มีชีวิตยืนยาว"

- เลือกชุดของขวัญจากใจให้เหมาะสมกับผู้รับ แสดงถึงความตั้งใจ ห่วงใย อย่างจริงใจจากผู้ให้ “รับประทานยาให้ถูกโรค ปรึกษาแพทย์ รับประทานอาหารให้ถูกโรค เลือกของขวัญอัจฉริยะจากโปรเวล” มีของขวัญ ของฝากเยี่ยมไข้ 6 แบบให้เลือก ดังนี้

Visitors: 82,411