แหล่งจำหน่าย

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์โปรเวล มีวางจำหน่าย 2ช่องทาง คือ

1. แบบออนไลน์ (On Line) ได้แก่ เวปไซด์ต่างๆ เช่น www.prowellnutritions.com, FB., LAZADA, 24Shopping เป็นต้น

2. แบบออฟไลน์ (Off Line) โดยนอกจากจัดจำหน่ายโดยตรงผ่านศูนย์โภชนโปรเวลแล้ว ยังสามารถหาซื้อได้ผ่านแหล่งจำหน่ายสินค้าโปรเวล ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ได้แก่ ร้านยาเซฟแอนด์เซฟ ทั้ง3สาขา  ร้านค้าสวัสดิการในคณะพยาบาลรพ.ศิริราช ร้านสวัสดิการภายในนรพ.มิชชั่น ร้านคลังยาบางกอก เป็นต้น   

 

Visitors: 82,411